Tel: +358 207343161

Sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia ei huomioida sijoituspäätöksissä

Sijoitusstrategiasta johtuen kestävyysriskejä, joilla voisi olla huomattava negatiivinen vaikutus sijoitusten tuottoon, ei oteta huomioon sijoituspäätöksissä, koska sijoitukset perustuvat indeksisijoituksiin ja sen johdosta niitä ei arvioida säännöllisesti. Kestävyysriskien ei oleteta olevan merkityksellisiä, koska näiden riskien ei odoteta vaikuttavan negatiivisesti tuottoon. Haitallisia kestävyysvaikutuksia ei myöskään huomioida päätöksenteossa sijoitusstrategiasta johtuen.  

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello