Tel: +358 207343161

VASTUUNRAJAUS

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen kuin etenet pidemmälle sivustolla. Verkkosivujen käyttäjien katsotaan hyväksyvän seuraavat ehdot:

Sivuston käyttäjän vastuulla on näihin ehtoihin perehtyminen ja ehtojen noudattaminen.

Alueelliset rajaukset

Northern Star Partners Oy:lle on myönnetty toimilupa harjoittaa sijoituspalvelua Suomessa. Tästä syystä nämä sivut on tarkoitettu ensisijaisesti Suomessa asuville henkilöille, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu. Aineistoa ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat valtiossa, missä sovellettavien lakien mukaan tällaista toimintaa ei ole auktorisoitu.

Tätä sivustoa ylläpitää: Northern Star Partners Oy, Y-tunnus: 2326933-6, Postiosoite:  Eteläranta 8,

00130 HELSINKI.  Northern Star Partners Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa ja se toimii sen  valvonnassa.  (http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Fiva/Valvottavat)

Nämä sivustot on tarkoitettu vain ja ainoastaan informaatioksi ja ne ovat laatineet Northern Star Partners Oy:n työntekijät. Näillä sivuilla olevat mielipiteet ovat sivustojen laatijoiden omia ja perustuvat esityksen laatimisaikaan saatavilla olleisiin tietoihin – ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Nämä sivut on laadittu huolellisesti ja perustuen lähteisiin joita Northern Star pitää luotettavina, mutta takuita tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida antaa. Northern Star ei ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta. Sivustoa ei voi pitää kokonaisuutena joka olisi kattava ja antaisi täydellisen kuvan asiasta.

Arvopaperin historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta. Valuuttakurssit voivat vaikuttaa sijoitukseen epäsuotuisasti. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi saada takaisin vähemmän pääomaa kuin hän alun perin on sijoittanut tai menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Ennen sijoituspäätösten tekoa asiakkaan tulee olla yhteydessä taloudelliseen neuvonantajaansa.

Nämä sivut eivät ole tarjous, tai ehdotus myydä, ostaa tai merkitä mitään arvopaperia, eikä sivusto tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle. Nämä sivustot on tarkoitettu vain suomessa pysyvästi asuvien henkilöiden käyttöön.

Näiden sivujen kaikki oikeudet pidätetään ja aineistoa ei saa osittainkaan kopioida, muokata, julkaista tai leivittää kolmansille tahoille (ei sähköisessä, eikä muussakaan muodossa) ilman Northern Starin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

Northern Star –tuotemerkki, logo ja sivujen sisältö ovat Northern Star Partners Oy:n ja/tai sen tytäryritysten ja osakkuusyritysten omaisuutta.

Sivustolla oleva tieto on tarkoitettu vain yleiseksi opastukseksi.  Northern Star, tai muu osapuoli, joka on osallistunut verkkopalvelun luomiseen, tuottamiseen tai jakeluun, ei ole vastuussa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita aiheutuu tämän palvelun avaamisesta, sen käyttämisestä, tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää. Northern Star ei myöskään vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka aiheutuu palvelun sisällön virheistä tai puutteista.

Tämä verkkopalvelu saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin, kolmansien osapuolien ylläpitämiin verkkopalveluihin. Näihin Northern Star ei pysty vaikuttamaan. Northern Star ei vastaa näiden kolmansien osapuolien verkkosivustojen hallinnasta, sivustojen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, eikä se vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka johtuu näistä kolmansien osapuolien sivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Northern Star Partners Oy:n ja näiden sivujen käyttäjien väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki syntyvät riitaisuudet käsitellään ja ratkaistaan käräjäoikeudessa Suomessa.

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello