Tel: +358 207343161

Northern Star Partners

Riippumatonta ja aktiivista varainhoitoa kansainvälisillä markkinoilla

Global Dynamic Opportunities 10+

Sijoitustavoite

Rahaston tavoitteena on 10% absoluuttinen keskituotto taloussyklin yli.

Sijoituspolitiikka

Tavoitteeseen pyritään sijoittamalla kaikkiin likvideihin omaisuusluokkiin ja pääomien allokoinnissa käytetään hyväksi globaalin talousyklin vaiheiden tunnistamista. Salkunhoito hyvin dynaamista ja pääomien säilyttäminen on ensisijainen tavoite huonoissa markkinaoloissa.

Salkunhoitotiimi

Rahaston salkunhoidosta vastaavat Markku Malkamäki.

RAHASTON PERUSTIEDOT

Rahastolla on neljä eri osuussarjaa:

  • “R-sarja” kasvu-osuus
  • “A-sarja” kasvu-osuus
  • I-sarja” kasvu-osuus, instituutiosijoittajille
  • I-sarja” tuotto-osuus, instituutiosijoittajille

Uusia osuussarjoja voidaan tuoda tarjolle rahastonhoitajan toimesta jos niille tulee kysyntää. Tällaisia sarjoja voivat olla esim. muissa valuutoissa kuin euroissa noteeratut osuudet. 

Tarkempia tietoja rahastosta, sijoitusstrategiasta ja riskitasosta ilmenee rahastoesitteestä. Rahastoesite, avaintietoesite ja rahaston säännöt löytyvät Rahastoesitteet -otsikon alta.

Rahastojen kuukausikatsauksiin »

R sarjaA sarjaI sarja (instituutiot)I tuottosarja (instituutiot)
Rahaston rakenne

Luxembourg UCITS IV

Luxembourg UCITS IV

Luxembourg UCITS IV Luxembourg UCITS IV
Perusvaluutta EUR EUR EUR EUR
Perustamis­päivä 20.06.2011 06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011
Merkinnät/ Lunastukset Viikoittain Viikoittain Viikoittain Viikoittain
Arvonlaskenta Päivittäin Päivittäin Päivittäin Päivittäin
Minimi­merkintä - € 300 000 € 2 000 000 € 2 000 000
Hallinnointi­palkkio 2.5% 1.5% 1% 1%
Tuottopalkkio

15% yli 8% aitakoron p.a. HWM

15% yli 8% aitakoron p.a. HWM

15% yli 8% aitakoron p.a. HWM

15% yli 8% aitakoron p.a. HWM

Merkintä­palkkio enintään 3% enintään 1% enintään 1% enintään 1%
Lunastus­palkkio enintään 1% enintään 1% enintään 1% enintään 1%
Merkintöjen ja lunastusten maksu

T+3 merk. / T+5 lun.

T+3 merk. / T+5 lun.

T+3 merk. / T+5 lun.

T+3 merk. / T+5 lun.

Bloomberg tunniste

LSGDREA LX 

LSGDAEA LX

LSGDIEA LX

LSGDIEI LX

ISIN koodi

LU0793149278

LU0716673081

LU0716673164

LU0716673248

Näin merkitsen

Arvopaperin historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta. Valuuttakurssit voivat vaikuttaa epäsuotuisasti. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi saada takaisin vähemmän kuin hän alun perin on sijoittanut tai menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Ennen sijoituspäätösten tekoa asiakkaan tulee olla yhteydessä taloudelliseen neuvonantajaansa.

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello